Boyabat İmam Hatip Mezunları Derneği

Ramazan-ı Şerifiniz Mübarek Olsun

Kur’ân-ı Kerîm’i inzâl buyurduğu Ramazân-ı şerîfi hesapsız fazîletlerle tezyîn eden Mevlâ Te‘âlâ’ya nihayetsiz hamd-ü senâlar, bu mübârek ayın gölgesi düştüğünde ashâbına hitap edip ümmetini ihyâ konusunda öğütleyen Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimize salât-ü selâm olsun!

Allah Te‘âlâ halketmeksizin mahlûkata hiçbir fayda veya zarar isabet etmeyeceği kabulüne inanan, O’ndan (Celle Celâluhû) gelen her ne olursa olsun hamd ve teslimiyetle karşılanması gerektiği düsturuna sıkı sıkıya bağlı olan müstesna kullar, tarih boyunca hep var olagelmişlerdir. İnsanoğlunun zaman içindeki yolculuğunda musibetler ve belâlar, bu idrak derecesinde bulunanlar için Mevlâ Te‘âlâ’nın kudretini hatırlatıcı ve terbiye edici birer unsur olmuştur.

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Ramazân-ı şerîf ayını salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz bir ahvâl ile karşılamış bulunuyoruz. Güneş batıp da akşam vakti girdikten sonra on bir ayın sultanı ile şereflenmiş ve gecelerinin kıyamı olan teravih namazıyla, ümmet-i Muhammed’e bir üstünlük ve oruç için kolaylık lütfu olan sahurun bereketine kavuşmuş olacağız inşâallâh.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin Ramazân Konulu Hutbesi

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz, Ramazân-ı şerîf ayı girmeden, Şa‘bân-ı şerîfin son günlerinde îrâd eylediği hutbesinde ashâbını ve onların şahsında istikbaldeki ümmetini şöyle öğütlemiştir:
“Ey Müslümanlar!

Büyük ve mübârek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu, içinde ‘bin aydan daha hayırlı olan’ Kadir Gecesi’nin bulunduğu bir aydır.

Bu ay, Allah Te‘âlâ’nın, gündüzlerinde orucu farz; gecelerinde terâvih namazını nâfile olarak meşru kıldığı (mübârek) bir aydır.

Bu ayda kim bir hayr işlerse başka zamanlarda bir farzı yerine getiren kimse gibi sevap kazanır. Bir farzı edâ eden de başka aylarda yetmiş farzı yerine getiren gibi sevap kazanır.

Bu ay, sabır ayıdır; sabrın karşılığı da cennettir.

Bu ay; ihsan, yardım ve eşitlik ayıdır.

Bu ay; müminin rızkının arttığı bir aydır.

Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu, onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. İftar ettirdiği Müslüman’ın aldığı sevaptan bir şey eksilmeksizin onun kazandığı kadar da ayrıca sevap kazanır.”

Bu müjdeleri duyan, orada hazır bulunanlardan bazıları, “Bizim hepimiz bir oruçluyu iftar ettirecek imkâna sahip değildir” dediler.

Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Allah Te‘âlâ bu sevabı bir oruçluyu bir hurma veya bir yudum su ya da bir içim süt ile iftar ettirene de verir” buyurduktan sonra hutbesine şöyle devam etti:
“Bu ay, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Kim (bu ayda) emri altındakilerin yükünü hafifletirse Allah Te‘âlâ onu bağışlar ve cehennemden âzâd eder.

Bu ayda dört şeyi çok yapınız. Bunların ikisi ile Rabbinizi hoşnut edersiniz; ikisinden de zaten uzak kalamazsınız. Rabbinizi hoşnut edecek iki işiniz; ‘lâ ilâhe illallâh’ diyerek Allah Te‘âlâ’nın birliğine şehâdet etmeniz ve bağışlanma dilemenizdir. Uzak kalamayacağınız öteki iki şeye gelince, onlar da Allah Te‘âlâ’dan cenneti isteyip cehennemden kurtulmayı dilemenizdir.

Kim bir oruçluyu doyuracak olursa, Allah Te‘âlâ onu benim havuzumdan sulayacak, o da cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir.” (İbn Huzeyme, Sahîh, 3/191-192)

Bu nebevî hakikatleri iktibâs ettikten sonra, idrâki ile şerefyâb olduğumuz Kur’ân-ı Kerîm ayının tüm afetlerden uzak  cümle dertlerin def‘ine, âlem-i İslâm’ın huzur ve sükûnuna vesile olmasını dileriz.

Bir ‎şunu diyen bir yazı '‎اول BOYAATMÜFTÜLÜĞÜ BOYABAT KUR'AN KURSU TÜRKİYE DIYANET Ramazan Hafızhk Merasini Ramazan-ı Şerifimiz Mübarek Olsun. "HAFIZLIK PROJESİ" Müftülüğümüz Kur' Kurslarımızda TDV BOYABAT ŞUBESİ (TDV Boyabat Şubesi) İmam Hatip Ortaokulunda ZİRAAT BANKASI HESAP NO: Aracılığı Yapmış Okuyarak Aynı 01 5600 0019 7554 Olduğunuz Bağış Zekat Sene Kaybı Olmadan IBAN NO: Fitreleriniz Ihtiyaç Sahib Vatandaşlarımıza ve Hafızlık Yapma TR88 0001 0001 5600 0019 7554 14 Ogrencilerimize İmkanı Sağlıyoruz. Ulaştırılacaktır. RAMAZAN BOYABAT IFTAR Allah'ı RAMAZAN-I İMSAKİYESİ TERAVIH KABSIYEYA PARAMALAN e. vaktinde‎'‎ görseli olabilir